06-52/531-513 ugyfelszolgalat@dvparking.hu 4027 Debrecen, Füredi út 27. I. emelet
HU
Parkolás

Általános információk

A DV Parking Kft. központi ügyfélszolgálati irodája hétfőtől csütörtökig 08 és 17 óra, pénteken pedig 08 és 16 óra között folyamatos nyitva tartás mellett biztosítja a DV Parking Kft és a DKV Zrt. ügyfelei részére a személyes és telefonos ügyintézés lehetőségét. Ezen kívül a hét minden napján 0-24 óráig elektronikus levél formájában is felvehetik ügyfeleink a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a hivatalos e-mail címünkön keresztül. Célunk, hogy a fenti kommunikációs csatornák igénybe vételével az ügyfélfogadás hatékony, gyors és jogszerű legyen, és nem utolsó sorban ügyfeleink megelégedésére szolgáljon.

Az ügyfél kapcsolati folyamat kapujaként szolgáló ügyfélszolgálatunk egyik legfontosabb feladata a parkolással és Debrecen város közösségi közlekedésével kapcsolatos ügyfélpanaszok kezelése, a hozzánk érkező tömegközlekedési és parkolási kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás, pótdíjbefizetéssel kapcsolatos ügyintézés, a talált tárgyak jogszabálynak megfelelő felelős őrzése, valamint a DKV Zrt. értékszelvényeinek vonaljegyek, bérletek, bérletigazolványok értékesítése.Panaszkezelés

A parkolási pótdíjazással, és a közösségi közlekedéssel kapcsolatos észrevételeket, ügyfélpanaszokat az ügyfélszolgálati irodánkban található formanyomtatványon személyesen, illetve levélben vagy email útján is benyújthatják Társaságunkhoz. A beadványok kivizsgálása után az ügyfeleinket az általuk megadott értesítési címen tájékoztatjuk a vizsgálat eredményéről.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy személyes adataik védelméről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján gondoskodunk.