06-52/531-513 ugyfelszolgalat@dvparking.hu 4027 Debrecen, Füredi út 27. I. emelet
Adatvédelem

A DV PARKING Kft. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Unió adatvédelmi rendeletén, valamint megbízási szerződésen és meghatalmazáson alapszik.


A 2011. évi CXII. adatvédelmi törvény 4. és 5. §-ban foglaltaknak megfelelően az adatokat kizárólag a parkolási díj, valamint pótdíjtartozás beszedése, jogos érdek érvényesítése és kapcsolattartási céllal kezeljük. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas (természetes személyazonosító adatok, e-mail cím, telefonszám).


Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.


Adatkezelés nyilvántartási számunk:

Parkolási díjak és pótdíjak beszedéséhez szükséges adatok kezelése: NAIH-122130/2017.
Vagyonvédelem, rendészeti ellenőrzés céljából kép és videó felvétel rögzítése: NAIH-143493/2018.
A kezelt adatok (természetes személyazonosító és címadatok) forrása: a Belügyminisztérium Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztálya nyilvántartása.


Az adatokat kizárólag a parkolási díj és pótdíjtartozás beszedése, jogos érdek érvényesítése és kapcsolattartási céllal kezeljük.


A személyes adatait csak az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az adatkezelés mindaddig fennmarad, amíg az érintett a kötelezettségét nem teljesíti. Az adatkezeléssel érintettek a parkolási díjat, pótdíjat meg nem fizető gépjármű üzembentartók/tulajdonosok.


Adatfeldolgozói feladatokkal, jogi eljárások lefolytatásával az EPC Hungary Kft. lett megbízva és meghatalmazva.


A parkolási díj és pótdíj beszedésének és az ezzel kapcsolatos adatkezelés jogalapja

  • a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény,
  • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
  • a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és
  • a fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló Debrecen MJ Város Önkormányzata közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek járművel történő használatának szabályairól szóló 48/2014 (XI.27.) rendelete.


Az adatok kezelése automatikus, zárt rendszerben történik, a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk. A vonatkozó jogszabályokban, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban rögzítettek ismerete, betartása minden személyes adatokkal kapcsolatos feladatot végrehajtó munkatársunk kötelezettsége.


Az érintett kérésére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, pontosítását.


Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 

Letölthető változat >>

Süti (HTTP cookie) szabályzat >>