06-52/531-513 ugyfelszolgalat@dvparking.hu 4027 Debrecen, Füredi út 27. I. emelet
Történet

1993.

Debrecenben a kilencvenes évek elejére, annyira megnőtt a gépkocsi forgalom, hogy az élhető város érdekében szabályozni kellett a parkolás rendjét. A cívisvárosban 1993 óta kell fizetni a parkolásért. A fizető várakozóhelyek használatát és üzemeltetését Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/1993. (V.24.) Kr. sz. alaprendeletével szabályozta. A rendeletet, az elmúlt évtizedekben a város közgyűlése több alkalommal módosította.

A fizető parkolóhelyek számát a korábbi 450-ről mintegy duplájára emelték, a belvárosban két díjövezetet alakítottak ki. A parkolás díját egyes területeken díjbeszedőknél, máshol parkolóóráknál, valamint automatáknál kellett kifizetni.

A kilencvenes évek elején, a város a gazdasági szempontokat figyelembe véve a fizető várakozóhelyek üzemeletetésével a Centrum Parkoló Kft.-t bízta meg. Ez a társaság végezte 2001. december 31-éig, a felszíni fizető várakozóhelyek üzemeltetését. Ebben az időszakban a kézi díjbeszedésről folyamatosan tért át a társaság az automatás díjfizetésre. Az üzemeltetési ciklus végére 35 darab Siemens Prisma típusú automatát telepített a társaság.

2001.

Debrecen Város Közgyűlése 2001-ben írt ki új pályázatot az 1987 fizető várakozóhely kizárólagos üzemeltetésére. A pályázat eredményeként, az üzemeltetési jogot a DKV Debreceni Közlekedési Rt. nyerte el, a 2002. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakra.

2002.

26.000 m2-en, 1987 parkoló állt a gépjármű tulajdonosok rendelkezésére. A belvárosban 35 parkolójegy-kiadó automata működött.

Az eltelt időszak alatt számos fejlesztést végzett el a társaság, melyekkel a rugalmasabb parkolási lehetőséget, valamint a gyors ügyintézést próbálták elérni.

2004.

A DKV Rt. szeptemberben ügyfélszolgálati irodát nyitott, a Malomparkban. A társaság a szolgáltatás színvonalának növelése érdekében a Salétrom utcai személyszállítási, valamint a Blaháné utcai parkolási ügyfélszolgálatát összevonta és az újonnan kialakított helyre költöztette át.

A Malomparki ügyfélszolgálaton, egy helyen lehetett intézni az utazással kapcsolatos panaszokat, pótdíjazással kapcsolatos ügyeket, valamint a parkolással összefüggő kérdéseket is itt lehetett rendezni. Az ügyfélszolgálat tevékenysége az eddig is értékesített parkolási értékszelvények mellett, utazási bérlet és vonaljegy értékesítéssel bővült. A DKV Rt. az átalakítás során törekedett a korszerű, az ügyfelek igényeit kielégítő ügyfélszolgálat kialakítására. Az ügyfelek kiszolgálása azóta is itt történik, nyitva tartási időben..

Az ügyfélszolgálat munkáját a parkolási ügyviteli program teljes körű alkalmazásával, az utazással kapcsolatos események feldolgozását a korszerű nyilvántartó és feldolgozó szoftver fejlesztésével valósították meg.

A gyors kiszolgálás érdekében, az ügyfélszolgálati irodában működő számítógépes rendszert továbbfejlesztették, mellyel lehetőség nyílt többek között a parkoló kártya bevezetésére. Ez a fizetési mód megkönnyíti a jegyváltást és egyre közkedveltebb városunkban.

2010.

A 2010-es évek elejére, már 52.000 m2-en mintegy ötezer parkolóhelyet üzemeltetett a DKV, az automaták száma pedig száz fölé emelkedett. A parkolási tevékenységben parkoló őr, ellenőr, műszerész és ügyfélszolgálati munkatársak segítik az ügyfelek teljes körű kiszolgálását, és a megfelelő szintű parkolási szolgáltatás nyújtását. A fizető várakozóhelyeken Siemens Prisma típusú parkolójegy kiadó automaták működnek, melyek biztosítják a készpénzfizetéses és a korszerű chipkártyás rendszer működését. Az automaták működéséről GSM alapú távfelügyeleti rendszer tájékoztatja a műszerész csoportunkat.

2015.

Tudatos parkolás, élhető város

A Debreceni Vagyonkezelő cégeként működő DKV Zrt. 2014 végéig üzemeltette a parkolást Debrecenben. A város döntésének értelmében, a parkolási üzletágat leválasztották a DKV Zrt.-ről és 2015. január 1-től önálló társaságot hoztak létre. A DV Parking Kft. jelenleg 82 ezer négyzetméteren, mintegy hatezer parkolóhellyel és 127 automata működtetésével kezdte meg önálló tevékenységét.

Az újonnan létrejött társaság szlogenje: „Tudatos parkolás, élhető város” Ebben a szellemben kezdték megműködésüket, melynek lényege: úgy kialakítani és fejleszteni a városban a fizető övezeteket és a parkolási rendszert, hogy a parkolókban a várakozási idő minél optimálisabb és az autósok parkolása minél gyorsabb és kényelmesebb legyen.

Városközpont parkolók

2015-ben a DV Parking Kft. és a Cívis Ház Zrt. Városközpont parkolók kialakítását és üzemeltetését kezdte meg. Az itt található parkolóhelyek elsősorban a környezetükben található üzletek vásárlói számára lettek ki­alakítva. Az üzletek egy része a vásárlókat parkolási kedvezménykártya adásával is tá­mogatta, a parkolási díj csökkentése érdeké­ben. A két társaság az Arany János utcán, a Jászai Mari téren és Bajcsy-Zsilinszky úton alakította ki a Cívis Ház Zrt. és a DV Parking Kft. üzemeltetésében lévő magántulajdonú parkolókat.

A bevezetés időszakában hétköznap napköz­ben az első óra ingyenes volt, a tarifaszámí­tás az ingyenesség letelte után félórás ciklu­sokkal történt. A parkolók kihasználtsága az évek alatt olyan mértéken növekedett, hogy az első óra ingyenességet meg kellett szün­tetni. A mozgáskorlátozott engedéllyel ren­delkezők a parkolót teljes díj fizetése mellett vehették igénybe.

A parkolókban megkezdett ingatlan beru­házások miatt, 2019 májusában az Arany János utcai, majd november 1-től, a Bajcsy Zsilinszky utcai parkoló megszűnt. 2021-ben a Jászai parkolóban megszüntették a sorompós behajtást, és a felszíni parkolók üzemeltetési rendje szerint működik tovább.

 

Elektromos gyorstöltő

Debrecenben, a nagyerdei mélygarázsban alakították ki a város első elektromos gyors­töltőjét 2015-ben. Az E-ON és a város meg­állapodása értelmében, az elektromos autó tulajdonosok díjmentesen tölthetik fel autó­jukat a gyorstöltő állomáson. Az üzemelte­tést a DV Parking Kft. végzi. Azóta, a város több új töltőállomást telepített.

 

 Bővülő szolgáltatás

Debrecenben folyamatosan bővül, illetve a város fejlődésének megfelelően változik a díjfizetéses parkoló övezetekbe bevont várakozóhelyek száma. Ennek többnyire az az oka, hogy a városban rendkívüli mértékben megnőtt a gépjárművek darabszáma. 2018-as adatok szerint a cívis városban több, mint kilencven­ezer a közlekedésben résztvevő járművek darabszáma. Munkanapokon az agglomerá­cióból, további tizenegyezer gépjármű jön be a városba. A Belvároshoz közel élő lakosok, már a saját házaik előtt sem tudtak megállni.

2016-ban 5436 fizető várakozóhelyet üze­meltetett a DV Parking Kft., melyből a mély­garázsokban összesen 755 darab található. 2017. január 1-től, a fenti okok miatt, az I. számú fizető övezet kilenc újabb utcával to­vább bővült. Ezzel egy időben, felére csök­kent a lakossági kedvezményes bérletek ára. A debreceniek így, az éves lakossági bérlet vásárlása esetén havi ötszáz forintért parkol­hatnak a lakásuk melletti fizető várakozóhe­lyen.

 

Rollet applikáció

2015-ben már működött a mobil parkolás rendszere Magyarországon. A parkoló társaságok véleménye alapján a rendszert folyamatosan fejlesztik, felhasználó baráttá teszik. Ennek hatására Debrecenben jelentősen megemelkedett a mobillal parkoló autósok száma.

2018 nyarán országosan elsőként, Deb­recenben vezették be a Rollet applikációt. Az alkalmazás segítségével elsőként két bel­városi parkolóba lehetett behajtani teljesen automatikusan, készpénz vagy parkolójegy használata, sőt egyetlen gombnyomás nél­kül. A forradalminak számító rendszert elsőként a Halköz mélygarázsban és a Jászai Mari téri parkolóban vezették be, amely parkoló­jegy használata nélkül, egy innovatív rend­számfelismerő rendszer segítségével nyitja a sorompót az autók előtt. A parko­lási szolgáltatásért a percalapú elszámolás­nak köszönhetően csak a parkolóban eltöltött tényleges idő alapján kell fizetni.

 

Modern automaták

A forgalmasabb felszíni fizető várakozóhelyeken elhelye­zett Siemens típusú parkoló automatáknál készpénzzel, chipkártyával és PayPass fize­tésre alkalmas bankkártyával is fizethetnek a szolgáltatást igénybe vevők. Az automaták papírpénzt nem fogadnak el, illetve nem vál­tanak fel és nem adnak vissza.

A fejlesztéseknek köszönhetően, a régi auto­maták egy részére napcellákat és a rendszám rögzítésére alkalmas billentyűzetet szerelte­tett fel a társaság, az újabb beszerzésű eszkö­zöket pedig a gyártó, már ilyen felszereltség­gel szállítja. 2019 év végéig a társaság 157 Siemens típusú automatát üzemeltet.

A mélygarázsokban a SKIDATA és a SWARCO garázstechnika üzemel, rend­számfelismerővel kiegészítve. Ezek az auto­maták már papírpénzt is elfogadnak és szük­ség esetén vissza is adnak. 2019. év végéig, valamennyi zártrendszerű parkolóhelyen megteremtette a társaság a lehetőségét, a bankkártyával történő díjfizetésnek.

 

Debrecen Airport

A Debrecen Airport fizető várakozóhelyei­nek üzemeltetését 2018 őszén vette át a DV Parking Kft. Ezt követően a parkolás-techni­kában jelentős fejlesztéseket hajtott végre a társaság, a rendszerbe integrálta több szoft­ver együttes működését. Debrecen önkor­mányzatával és a Debrecen Airport vezetősé­gével egyeztetve, egy olyan rendszer épült ki a területen, amely jelentősen megkönnyítette a parkoló használatát.

A parkolás megkönnyítése érdekében több felületen kínál parkolójegy vásárlási lehető­séget a DV Parking. A sorompóval ellátott területre behajtó autós jegyet kap, az időkorlát nélküli tartózkodás díját pedig, távozás előtt, az automatáknál tudja kiegyenlíteni. A társaság itt vezette be először az online jegyvásárlás lehetőségét is a DV Parking, és a repülőtér honlapján, valamint az autósok a már megszokott módon, választhatják a mobilparkolás lehetőségét is.

Ezen túlmenően a Rollet okos parkolás applikáció szintén el­érhető a debreceni reptéren, amivel megállás nélkül hajthatnak be, fizethetnek, és hajthat­nak ki az autósok. A Rollet fizetési megol­dása révén kihajtáskor, a látogató regisztrált bankkártyájáról automatikusan fizeti ki a par­kolást. A regisztrált autók előtt a parkolóhoz érkezéskor automatikusan nyílnak a sorom­pók, és sokkal gyorsabban tudják elhagyni a várakozó helyet még akkor is, ha a repülőjáratok érkezésekor egyszerre töb­ben szeretnének kihajtani. További előnye, hogy az így par­kolóknak nem kell előre napijegyet váltani­uk hosszabb parkolás esetén, az applikáció automatikusan napijegyre vált, ha a parkolás díja eléri annak összegét. A Rollettel több na­pon át, kényelmesen parkolhat.

NETBÉRLET

A repülőtéren szerzett pozitív tapasztalatok alapján, a DV Parking a NETBÉRLET vásárlási lehetőséget valamennyi bérlettípusra kiterjesztette. Ezzel a pandémiás időszakban jelentősen csökkentette az ügyfélszolgálat forgalmát.