06-52/531-513 ugyfelszolgalat@dvparking.hu 4027 Debrecen, Füredi út 27. I. emelet
HU
A mozgáskorlátozott személyek parkolása

A mozgáskorlátozottak parkolására vonatkozó szabályokat a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Kormány rendelet szabályozza.

A rendelet értelmében az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), a kormányablak, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) jár el.

Az igazolvány a kiállítás napjától számított 3 évig hatályos, kivéve abban az esetben, ha a szakvélemény alapján a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. Ebben az esetben az igazolványt 5 éves időtartamra állítják ki.

Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű első szélvédője mögött a műszerfalon úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság (az érvényességi ideje) ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.

Az igazolvány kizárólag közterületen történő parkolás esetén használható. Zárttéri parkolókban, mélygarázsokban, parkolóházakban és a magánparkolókban az igazolvány parkolásra nem jogosít!

Az igazolvány érvényességét a használójának érdemes rendszeresen ellenőrizni, mivel a lejárt igazolvány díjmentes parkolásra nem használható.

Amennyiben a parkoló őr az ellenőrzés során megállapítja, hogy az igazolvány nem volt kihelyezve a jármű szélvédője mögé, utólagos bemutatására nincs lehetőség. A pótdíjazás megkezdése után, az ellenőr sem fogadhatja el azt. Az igazolványt tehát a használatkor, a parkolás megkezdésekor kell ellenőrizhető módon kitenni a jármű szélvédője mögé, jól látható helyre. Ha az igazolvány bármilyen ok miatt nem látható a szélvédő mögött (pl.: leesett), akkor a pótdíj befizetésétől eltekinteni nem lehet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mozgáskorlátozott igazolvány a repülőtéri és a városközpont parkolókban és a mélygarázsokban nem érvényes. Itt a mozgásában korlátozott járművezetőknek is parkolási díjat kell fizetniük!