06-52/531-513 ugyfelszolgalat@dvparking.hu 4027 Debrecen, Füredi út 27. I. emelet
HU
Közlekedés

Talált tárgyak

Ügyfélszolgálatunk a parkolókban, valamint a tömegközlekedési eszközökön talált tárgyak kezelésével, őrzésével kapcsolatban a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:59 §-ban foglaltaknak megfelelően jár el.
A talált tárgyakról nyilvántartást vezetünk ügyfélszolgálatunkon.

Abban az esetben, ha a vélelmezhető tulajdonos neve, lakcíme, vagy egyéb elérhetősége ismert, akkor 3 munkanapon belül értesítjük, és amennyiben személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható, részére a talált dolgot haladéktalanul átadjuk.

A megtalált személyi okmányokat az értesítéstől számított 8 munkanap eltelte után a lakóhely szerinti Okmányirodának küldjük meg.

Munkáltatói, utazási és egyéb igazolványokat, kártyákat (pl.: bankkártya) az értesítéstől számított 8 munkanap eltelte után az illetékes kiállító szervnek küldjük meg.

Ha az átvételére jogosult személye nem állapítható meg, a tárgyat az átadástól számított három hónapon át megőrizzük.
Ha a jogosult, a talált tárgyért három hónap alatt nem jelentkezik, azt értékesítjük.

Elvesztett okmányokkal, talált tárgyakkal kapcsolatban az ügyfélszolgálat elérhetőségein érdeklődhetnek.Értékszelvények

Társaságunk ügyfélszolgálata a DKV Zrt. által közlekedtetett menetrend szerinti járatokon felhasználható alábbi értékszelvényeket árusítja az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében:

VONALJEGY:

A DKV Zrt. menetrend szerinti járatain, a vonalak teljes hosszán, egyszeri, átszállás és az utazás megszakítása nélküli utazásra jogosító értékszelvény.
Utazásra az árváltozást követő 3 hónapig használható fel, ezt követően sértetlen állapotban, használatlan formában visszaváltható.

JÁRMŰVEZETŐI VONALJEGY:

Járművezetőnél váltható, a DKV Zrt. menetrend szerinti járatain, a vonalak teljes hosszán, egyszeri, átszállás és az utazás megszakítása nélküli utazásra jogosító értékszelvény.
Visszaváltására nincs lehetőség.

GYŰJTŐJEGY:

11 db jegyet tartalmaz, csak tömbben árusítható. A jegyeket a tömbből nem szabad kitépni, külön-külön nem jogosítanak utazásra. Az árváltozást követő 3 hónap után a tömb egészben, hiánytalanul, sértetlenül visszaváltható!

1 NAPOS JEGY:

A kibocsátó által feltüntetett napon üzemkezdettől üzemzárásig korlátlan számú utazásra jogosít. A jegy csak érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal, vagy arcképes utazási igazolvánnyal együtt jogosít utazásra.
Az első utazás előtt az okmány sorszámát tintával, olvashatóan, javítás nélkül be kell írni a jegy megfelelő rovatába.
A jegy nem visszaváltható, elvesztése esetén nem pótoljuk.

3 ÉS 7 NAPOS JEGY:

A kibocsátó által feltüntetett kezdőnap üzemkezdettől a lejárati nap üzemzárásig, összesen 3, valamint 7 naptári napig, korlátlan számú utazásra jogosít. A jegy csak érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal, vagy arcképes utazási igazolvánnyal együtt jogosít utazásra.
Az első utazás előtt az okmány sorszámát tintával, olvashatóan, javítás nélkül be kell írni a jegy megfelelő rovatába.
A jegy nem visszaváltható, elvesztése esetén nem pótoljuk.
Az érvényesség kezdőnapját a vásárló meghatározhatja, de az nem lehet korábbi, mint a kiadás napja.

CSALÁDI JEGY:

A kibocsátó által feltüntetett kezdőnap üzemkezdettől a lejárati nap üzemzárásig, összesen 3 naptári napig történő utazáskor, az együttutazókat korlátlan számú utazásra jogosító jegy. Igénybevételére, annak érvényességi ideje alatt, legfeljebb két nagykorú személy kíséretével maximálisan hét fő jogosult úgy, hogy az együttutazók között legalább egy kiskorú személy van, vagyis a családi jegyet két 18 éven felüli felnőtt személy és legalább egy 6-14 év közötti gyermek, összesen legfeljebb hét személy együtt, egy járművön veheti igénybe.
Az iskolás gyermekeknek rendelkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal, külföldi gyerekeknek arcképes személyazonosságot igazoló okmánnyal.
Az első utazás előtt az egyik felnőtt a személyazonosításra alkalmas okmányának sorszámát tintával, olvashatóan, javítás nélkül be kell írni a jegy megfelelő rovatába.
A jegy nem visszaváltható, elvesztése esetén nem pótoljuk.
Az érvényesség kezdőnapját a vásárló meghatározhatja, de az nem lehet korábbi, mint a kiadás napja.

CSOPORTOS DIÁKJEGY:

A kibocsátó által feltüntetett kezdőnap üzemkezdettől ugyanazon nap üzemzárásig történő utazáskor az együttutazókat korlátlan számú utazásra jogosítja. Csoportos diákjegy vásárlására előzetes megrendelés alapján van lehetőség az Ügyfélszolgálati irodában.
Az előzetes megrendelésen a jegy átvételének napját meg kell jelölni.
A jegy igénybevételére 10 tanulónként 1 nagykorú személy jogosult utazásra. A tanulóknak az utazás ideje alatt a diákigazolványukat maguknál kell tartaniuk.

KISCSOPORTOS JEGY:

A kibocsátó által feltüntetett kezdőnap üzemkezdettől ugyanazon nap üzemzárásig történő utazáskor az együttutazókat korlátlan számú utazásra jogosítja.
A jegyet legfeljebb 5 fő együtt, egy járművön való utazásra veheti igénybe.
A jegy nem visszaváltható, elvesztése esetén nem pótoljuk.

Az érvényesség kezdőnapját a vásárló meghatározhatja, de az nem lehet korábbi, mint a kiadás napja.Bérletek

FÉLHAVI BÉRLET:

 1. félhavi: adott hónap 6-án üzemkezdettől adott hónap 20-án üzemzárásig,
 2. félhavi: adott hónap 21-én üzemkezdettől a következő hónap 5-én üzemzárásig jogosít utazásra.

Fényképes, általános bérletigazolvánnyal együtt érvényes.

Az első utazás előtt az érvényes igazolvány sorszámát tintával, olvashatóan, javítás nélkül be kell írni a bérlet megfelelő rovatába.

Az érvényesített bérlet másra át nem ruházható.

HAVI BÉRLETEK:

Naptári hónap első napjától az adott hónapot követő hónap 5-én üzemzárásig jogosít utazásra.

A hozzá tartozó igazolvány sorszámát tintával, olvashatóan, javítás nélkül be kell írni a bérlet megfelelő rovatába.

Az érvényesített bérlet másra át nem ruházható.

 • Arckép nélküli havi bérlet: Arckép nélküli bérletigazolvánnyal együtt érvényes.
 • Általános kombinált havi bérlet: Fényképes általános bérletigazolvánnyal együtt érvényes.
 • Tanuló kombinált bérlet: Érvényes magyar diákigazolvánnyal együtt érvényes, használatára nappali és esti tagozatos diákok jogosultak. A bérleten a diákigazolvány számát fel kell tüntetni. A tanév 1. félévére érvényesített diákigazolvány március 31-ig, a 2. félévre érvényesített diákigazolvány október 31-ig érvényes.

Tanulóbérelt használatára érvényes nemzetközi diákigazolvánnyal rendelkező tanulók is jogosultak.

6 éven felüli óvodások esetében ez a bérlet a DKV Zrt. által kiállított fényképes tanuló bérletigazolvánnyal együtt érvényes.

 • Nyugdíjas kombinált bérlet: Fényképes nyugdíjas bérletigazolvánnyal együtt érvényes.
 • Kisgyermekes kombinált bérlet: Fényképes kisgyermekes bérletigazolvánnyal együtt érvényes.
 • Kiegészítő bérletek: Használatára az jogosult, aki rendelkezik olyan, a VOLÁN társaságok, vagy a MÁV START Zrt. által kiadott érvényes, legalább havi, helyközi bérlettel, melynek induló vagy célállomása Debrecen.

Ez a bérlet tehát csak a VOLÁN társaságok, valamint a MÁV START Zrt. által kiadott, a kiegészítő bérlettel megegyező típusú és azonos időszakra szóló bérlettel, valamint az arra jogosító igazolvánnyal együtt érvényes.

A kiegészítő bérleten a VOLÁN társaságoknál váltott bérletigazolvány számát, illetve a MÁV START Zrt. bérletszelvényén lévő igazolványszámot fel kell tűntetni.

Levelezős hallgatók nem jogosultak kiegészítő tanuló bérlet használatára.

 • Negyedéves tanuló és nyugdíjas bérlet: Naptári negyedév első napjától naptári negyedévet követő hónap 5-én üzemzárásig érvényes.

A hozzá tartozó érvényes igazolvány sorszámát tintával, olvashatóan, javítás nélkül kell felvezetni a bérlet megfelelő rovatába.

Az érvényesített bérlet másra nem ruházható át.

 • Egy hónapnál hosszabb érvényességű általános kombinált bérlet: Vásárlására kizárólag az Ügyfélszolgálaton van lehetőség!

BÉRLETIGAZOLVÁNYOK:

A bérletigazolvány megmutatja, hogy milyen típusú bérlet vásárlására jogosult az utas.

A bérletigazolvány és a bérlet érvénytelen, ha az ellenőrzés céljából szükséges adatok változtak, hiányoznak, vagy megrongálódás következtében felismerhetetlenné váltak.

 • Arckép nélküli általános bérletigazolvány: Társaságok részére készült. A munkáltató tulajdonát képezi, a társaság munkavállalóin kívül másra nem ruházható át.
 • Arcképes bérletigazolványok:
  • Általános: minden magánszemély részére kiállítható. A kiállítás évét is magában foglaló 10 naptári évig érvényes. Kiállításához igazolványkép és személyazonosságot igazoló okmány szükséges.
  • Tanuló: 6 éven felüli óvodások részére állítható ki az óvoda igazolása alapján. Kiállításához az óvodai igazoláson kívül igazolványkép is szükséges.
  • Nyugdíjas: a 85/2007. (IV. 25.) Kormányrendeletben felsorolt nyugdíjasok számára állítható ki. Igénylésekor szükséges a személyi igazolvány, lakcímkártya, 1 db igazolványkép és a nyugdíjjogosultságot igazoló okirat bemutatása.
  • Kisgyermekes: használatára az jogosult, aki gyermekgondozási segély (GYES) vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításában részesül, valamint a lakcímkártyája alapján debreceni lakóhellyel rendelkezik.

Kiadásához szükséges iratok: lakcímkártya és személyi igazolvány, 1 db igazolványkép, valamint a fent felsorolt juttatásokról és kifizetésekről kapott eredeti igazolás, vagy megállapító határozat, mely nem lehet 6 hónapnál régebbi.

A bérletigazolványt a kiállításnál 1 évre, de legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamára érvényesíthető.